64

Фотографии

91

Оливер Драгојевиќ и Дорис Драговиќ (Борис Трајковски) 29.11.2013

59

Северина (Борис Трајковски) 06.11.2010

23

Петар Грашо и Северина (Универзална Сала) март 2010

19

Жељко Јоксимовиќ (Борис Трајковски) 01.06.2010

7

Оливер Драгојевиќ и Владо Георгиев (Борис Трајковски) 05.03.2011