Guliver Travel

Сцени од концертот на Оливер Драгојевиќ во Скопје 2009

Инсерти од концертот на ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЌ 01.06.2010